החזר מס בגין סיום לימודים

לימודים אקדמאיים נחשבים בעיני רבים לקרש מקפצה לעתיד כלכלי טוב יותר ומבוסס יותר, כאשר אדם רוכש השכלה אשר תוכל לשמש אותו בעת הצורך למען עיסוק במשלח יד ייחודי ושמתגמל אותו כלכלית במידה רבה, אך גם לא יודעים שאפשר לקבל החזר מס בגין סיום לימודים. 

כמו כן, מפאת הכנסות המדינה אשר גדלות בהתאם לנוכח הגדלת ההכנסה מיגיעה אישית של כלל האזרחים, קיים אינטרס מובהק מצד האחרונה לעודד אזרחים ללמוד ולרכוש הכנסה, כאשר לאינטרס הזה קיים תמריץ חיובי אשר יכול להצטבר לכדי אלפי שקלים רבים – אשר מרבית בוגרי הלימודים האקדמאיים אינם מודעים להם כלל.

 

תמריץ נקודות מס בעבור מסיימי לימודים אקדמאיים

בהמשך לכך, בהתאם לרצונה של המדינה לעודד השכלה בקרב אזרחיה, הוכנס בראשית המילניום הנוכחי מנגנון מיסוי אשר מעניק לבוגרי לימודים אקדמאיים הטבות מס שונות אשר משתנות בהתאם לסוג לימודיהם (תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט) ואשר נועד מצד אחד לסייע לסטודנטים שנאלצו להפחית ולעתים רבות להפסיק את עבודתם למען לימודיהם, ומצד שני לעודד אזרחים רבים ככל הניתן לרכוש ידע והשכלה מקצועית.

 

מהי נקודת מס / נקודת זיכוי מס?

כמו כן, ניקוד מס הוא מונח המתאר הנחה מובנית בתשלומי מס הכנסה מטעם המחוקק בעבור אזרחים לנוכח נסיבות חייהם האישיות.

כלומר, ניקוד מס הוא למעשה דרכו של המחוקק לסייע ולתמוך באוכלוסיות אשר זקוקות להקלה מפאת קשיים אשר הם מתמודדים עימם (כדוגמת נכים, משפחות ברוכות ילדים וכן הלאה) או לחליפין לאור תרומתם וקיומם של תהליכים אשר הינם בבת עינה של המדינה – כפי שנכון לומר בנוגע לחיילים משוחררים וכמו כן גם ללימודים אקדמאיים.

בנוסף לכך, ערכה של נקודת מס משתנה משנה לשנה, כאשר נכון לשנת 2021 ערכה עומד על 218 ש"ח מדי חודש, ובהתאם 2,616 ש"ח בעבור שנה שלמה.

כלומר, בעת הצורך לבצע חישוב מס הכנסה בעבור אזרח לנוכח הכנסותיו באותה שנה, יתבצע חישוב של כלל נקודות המס אשר עומדות לזכותו, כאשר לבסוף מכפלת נקודות המס בערכן באותה העת (קרי כעת – 218 ש"ח) יופחת מן הסכום שאותו אזרח חייב בתשלום מס הכנסה.

 

החזר מס רטרואקטיבי – 6 שנים אחורנית

זאת ועוד, כי ניתן לדרוש החזר מס רטרואקטיבי בעבור זכאות להנחות מס אשר לא מומשו, כאשר זו מוגשת בעבור 6 השנים הקודמות לשנת המס הנוכחית בה תוגש אותה בקשה, כאשר לאור זאת זכאיים גם מי שלא מימשו את זכותם מפאת היעדר ידע אודות הזכאות לה, לממש את זכותם אשר מעוגנת בחוק ולזכות להטבת מס ייחודית ומשמעותית – במיוחד כאשר היא מצטברת למשך שנים.

לפיכך, כאשר קיימת זכאות למשך מספר שנים, יכול אדם אשר כלל אינו היה מודע לזכאותו הרטרואקטיבית לדרוש סכום אשר מצטבר לכדי אלפי שקלים רבים ממס ההכנסה אף על פי כי חלף המועד בו היה זכאי להם, כלומר כאשר הזכאות הסתיימה.

 

מי זכאי לקבלת ניקוד מס בעבור סיום לימודים אקדמאיים בין 2005 – 2006?

הזכאות לניקוד מס בעבור לימודים אקדמאיים נוגעת אך ורק בעבור בוגרי לימודים אקדמאיים אשר סיימו את לימודיהם לאחר שנת 2004, כאשר בעבור בעלי תואר אקדמאי אשר ניתן להם בין השנים 2005 – 2006, קיימת זכאות ל- 0.5 נקודת מס למשך 3 שנים שלמות.

 

היוצא מן הכלל

זאת לעומת בוגרי תואר שני אשר זכאיים לקבלת 0.5 נקודת מס למשך שנתיים, כאשר אילו מדובר בבוגרי דוקטורט ברפואה או רפואת שיניים, הזכאות ממשיכה לכדי 5 שנים שלמות. מנגד, אילו מדובר בשכירים אשר ביצעו לימודי מקצוע או הכשרה מקצועית במסגרת 1700 שעות לימוד, זכאות המס עומדת על 0.5 נקודה למשך 3 שנים.

 

מי זכאי לקבלת ניקוד מס בעבור סיום לימודים אקדמאיים לאחר 2007?

כמו כן, הזכאות השתנתה פעם נוספת בעבור בוגרי לימודים אקדמאיים אשר סיימו את לימודיהם החל משנת 2007 ואילך, כאשר החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים, זכאיים בוגרי תואר ראשון לנקודת מס מלאה למשך 3 שנים, כאשר בוגרי תואר שני זכאיים ל- 0.5 נקודת מס למשך שנתיים.

 

בעבור בוגרי דוקטורט

בנוסף לכך, בעבור בוגרי דוקטורט ברפואה ורפואת שיניים הזיכוי עולה לכדי נקודת מס שלמה למשך 3 שנים, כאשר ב- 2 השנים שלאחר מכן ההטבה נחצית לכדי 0.5 נקודה בלבד. כמו כן, שינוי חל גם בעבור רוכשי ההכשרה המקצועית בהיקף 1700 שעות לימוד, כאשר כעת הם זכאים ל- 0.5 נקודה למשך 3 שנים.

זאת ועוד, כי סטודנטים אשר לומדים במסלול מכוון תואר שלישי, כלומר מבצעים לימודים אשר מיועדים ומוכוונים להביאם לתואר דוקטורט, קיימת זכאות לנקודת מס אחת עוד בשנה שלאחר סיום התואר הראשון ל- 3.5 שנים כאשר לאחר מכן הזכאות תפחת לכדי 0.5 נקודת זיכוי לשנתיים שלאחר סיום הדוקטורט.

 

כיום התמחות כתנאי לעיסוק

בנוגע ללימודים אשר מצריכים מבוגריהם קיום התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע עצמו, כפי שמתקיים בעבור רואי חשבון, עורכי דין, רופאים וכן הלאה, קיימת האפשרות בעבור אותו בוגר לבחור לממש את זכותו במס בשנה שלאחר סיום הלימודים או כבר במהלך שנת ההתמחות עצמה.

 

חידוד הזכאות החל מ- 2014 בעבור לימודי תואר ראשון

בנוסף לכך, בשנת 2014 הוחל השינוי האחרון עד כה בנוגע לזכאות להטבות מס בעבור לימודים אקדמאיים, כאשר נקבע כי כל אדם אשר סיים את רכישת השכלתו במסגרת מוסד אקדמאי בשנת 2014 ואחריה זכאי לנקודת זיכוי מלאה למשך שנה אחת בלבד, כאשר ההטבה תינתן בשנת המס שאחרי שנת המס שבמהלכה רכש השכלה או אחריה – לבחירת הבוגר.

 

זכאות למימוש

כלומר, אדם אשר סיים את לימודיו בשנת 2015, זכאי לממש את ההטבה בעבור שנת המס 2016 או בשנת המס 2017, לבחירתו האישית.

בהתאם, הסיבה לכך שניתנה האפשרות אשר מרבית הבוגרים בוחרים לממשה, לדחות את מימוש הזכאות לשנה שלאחר שנת המס שצמודה לסיום הלימודים (כלומר בהינתן הדוגמה לעיל – 2017) היא לאפשר לבוגרי תואר ראשון אשר לרוב הינם אנשים צעירים שזה עתה הקימו משק בית עצמאי, לבצע תכנון מדויק ואישי בהתאם לנסיבותיהם באיזו שנה הם מעוניינים לקבל את הסיוע הכלכלי שמוצע להם על ידי המדינה.

החזר מס בגין סיום לימודים
החזר מס בגין סיום לימודים

לימודים במסגרת מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה כתנאי למימוש הזכות

לעומת זאת, על מנת לממש את הזכות עצמה, מוכרח בוגר הלימודים האקדמאיים להשלימם במסגרת מוסד אשר מוכר כמוסד להשכלה גבוהה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כאשר את רשימת המוסדות המוכרים ניתן למצוא באתר המועצה.

 

תעודת בוגר כאסמכתא למען מימוש הזכות

בנוסף לכך, לעתים רבות בכדי לממש את הזכות להטבת מס ולקבל את תגמוליה בפועל, יידרש הבוגר להציג בפני מעסיקו אסמכתה בדמות תעודת בוגר לימודים אקדמאיים על מנת שמעסיקו יוכל לבצע את ההיוון הנדרש ולהפחית כהלכה את הסכום אשר הוא מחויב במס.

כמו כן, מומלץ להגיש את התעודה מוקדם ככל הניתן, על מנת למנוע את סבכת הבירוקרטיה אשר נלווית לדרישת החזר מס רטרואקטיבי כאשר זו יכולה להימנע בטרם נוצרה, כאשר העובד מגיש למעסיקו את התעודה עוד בעת ראשית העסקתו.

לעומת זאת, כפי שצוין טרם לכן – האפשרות לדרישת החזר מס רטרואקטיבי מצדיקה את העיסוק הנלווה לה, היות ומדובר באלפי שקלים רבים.

 

היעזרות בגורם חיצוני למען מימוש הזכות

מנגד, בשל היעדר הרצון ו/או הזמן לדרוש את מימוש הזכות מרשויות המס, בעיקר כאשר תביעת הזכאות נעשית באופן רטרואקטיבי, זכאיים רבים אינם ממשים את זכותם המעוגנת בחוק וכתוצאה מכך זוכים להטבות חלקיות אם בכלל בהיבט המס, כאשר כאמור מדובר בסכום אשר עלול להצטבר לאלפי שקלים רבים.

לפיכך, בוחרים רבים לעשות שימוש בחברות מס חיצוניות אשר מתמחות בעיסוק תכוף ושכיח אל מול גורמי המס השונים ויכולים במידה רבה לקיים את כלל ההליך באופן מהיר ויעיל אל מול אותם גורמים, כאשר כתוצאה מכך יכול בעל הזכות לקבל את ההטבה מבלי לנקוף אצבע בעבור כך.

 

לסיכום – החזר מס בגין סיום לימודים כזכות שטרם ממומשת במלואה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הטבת המס אשר ניתנת לבוגרי לימודים אקדמאיים מהווה סיוע כלכלי חשוב ומשמעותי אשר בבת עינו של כל סטודנט ובעיקר אילו האחרון הרחיק לכת לכדי קיום לימודי תואר שני ותואר שלישי (דוקטורט).

כמו כן, מדובר בסיוע משמעותי אשר נועד לסייע דווקא עבור אלו אשר בחרו להקדיש מעצמם למען פיתוח עצמי אשר מפעפע ומשליך באופן ישיר הן על המדינה והן על כלל החברה, כאשר בוגרי לימודים אקדמאיים לבסוף מטייבים ומשפיעים על כלל היבטי חיינו השונים – בין אם מדובר בלימודי רפואה, הנדסה, אומנות, או תרבות.

מנגד, בשל היעדר הבקיאות אשר קיים בקרב חלקים ניכרים מן הציבור הלומד, זכאים רבים אינם דורשים את זכותם, כאשר לעתים רבות הגורם לכך הוא מלאכת העיסוק והתמודדות אל מול גורמי המיסוי השונים, כאשר הימנעותם ממימוש זכותם בא בעוכרם כאשר אלפי שקלים רבים נמנעים מהם.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו הנכם בוגרי לימודים אקדמאיים ומחזיקים בתעודת תואר בוגר מטעם מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית שעונה על הגדרות המחוקק, מומלץ במידה רבה לדרוש ולבקש לממש את זכאותכם להטבות המס אשר המחוק העניק לכם, כאשר אילו אינכם מעוניינים לעסוק בכך באופן אישי – מומלץ להיעזר בחברת מס חיצונית על מנת להבטיח כי ההליך יתקיים בהקדם ועל הצד הטוב ביותר.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון