מהן מדרגות מס?

במאמר הבא נפרט מהן מדרגות מס וכיצד מחשבים אותן. אחד הדברים החשובים ביותר להבנה בכל הנוגע לאופן שבו מחושבת כמות המס שכל אחד מאיתנו צריך לשלם מידי חודש הוא מדרגות המס. מדובר על רעיון פשוט – מדרגת מס היא תקרה, שכל מי שעובר אותה צריך לשלם יותר מס – ממש כמו במדרגות, ככל שההכנסה גבוהה יותר (ומגיעה עד לסכום מסוים) יש לשלם סכום מס גבוה יותר, בהתאם לסכום הנקוב במדרגה.

על אף שהדברים נשמעים מעט מעומעמים בשלב זה, לאורך כל המאמר יוסבר ויודגם הקונספט של מדרגות מס – תוך יישומים שונים שלו במסגרת דיני המס הישראליים, תוך התמקדות מיוחדת במס ההכנסה – מס דומיננטי שנלקח לכל אזרח מהכנסתו החודשית, באופן שמשתנה בהתאם להכנסתו.

 

מהן מדרגות מס?
מהן מדרגות מס?

מבוא

באופן אינטואיטיבי, ובדומה למרבית מדינות העולם, מס ההכנסה בישראל מחושב כך שישנה התפלגות בין קבוצות ההכנסה השונות במדינה. זאת מתוך הרעיון לפיו מי שמכניס יותר כסף במשכורתו, יכול וראוי שישלם יותר כסף לקופת המדינה, וכך החזקים יוכלו לתרום למדינה, ובתורה גם לאוכלוסיות החלשות יותר החיות במדינה.

כך למעשה, כל אזרח תורם למדינה ומשלם את כמות המס הנדרשת, בהתאם לכמות ההכנסה והמצב הכלכלי שלו – וכך הנשיאה בעול המיסים מתפלגת כך שלא תהיה עול כבד מידי על כל אוכלוסייה. כמובן, שמדובר על האידיאל הרחוק, ובפועל ישנם כשלים באופן שבו מדיניות המס (ולא רק בישראל) מתכוננת.

עם זאת, בסופו של יום, היותו של מס ההכנסה מס פרוגרסיבי – כזה שמשתנה ביחס להכנסה של כל אזרח, הוא קונספט אינטואיטיבי שיכול לעלות בקנה אחד עם התפיסות של מרבית האנשים ביחס אליו.

 

מהן מדרגות מס?

כעת, לאחר שהבנו בקצרה מה הוא הרציונל שעומד מאחורי מערכת תכנון מס ההכנסה, ניתן לגשת לשאלה שעומדת בליבו של המאמר והיא מה הן מדרגות המס. כאמור, מס ההכנסה נלקח באופן פרוגרסיבי, שמשתנה בהתאם להכנסה שיש לכל אזרח בתלוש המשכורת שלו.

 

הקשר בין ההכנסה לתשלום המס

אולם, הקשר בין גובה ההכנסה וכמות המס שיש לשלם עליה, נעשה באופן גס יותר, כלומר, ישנן "תחנות" שונות, שמפלגות את כמויות ההכנסות שיש לאזרחים. כל קבוצה מוגדרת באמצעות רף עליון של הכנסה שיש בה. לכל קבוצה שיעור אחוז המס שיילקח מן ההכנסה קבוע, וכאשר עולים בהכנסה, אחוזי המס שיילקחו מן הקבוצות הגבוהות יותר גבוהים.

חשוב להבין, כמות המס שכל אזרח בתוך הקבוצה ישלם משתנה, משום שמדובר על אחוזים מסוימים מן ההכנסה של האזרחים, אך אחוז המס שנלקח בתוך הקבוצה לא משתנה בין אזרח לאזרח.

לכן מדובר על מדרגות, משום שלמרות שישנן עליות בין הקבוצות השונות, כמו במדרגות, גם יש שטח "מישורי" שבו למרות שההכנסה גבוהה יותר אחוז המס נותר קבוע.

 

מדרגות מס שונות לסוגי הכנסות שונים

בדיני המס, ישנה הבחנה חשובה מאוד בין סוגי ההכנסות השונות שאזרח מכניס לכיסו. כלומר, מאיזה מקור הגיע ההכנסה לכיסו של האזרח. כך למשל, נהוג לייצר הבחנה בין עבודה המוגדרת כ"יגעה אישית", עבודה שהאדם עבד קשה (ייגע) כדי להשיגה, ובין מקורות הכנסה אחרים, למשל השקעות בשוק ההון או השכרת נדל"ן שיש בבעלות המשפחה, הכנסה זו מוגדרת כמקור הכנסה שאיננו יגעה אישית.

 

הכנסות כיגעה אישית

כאשר אנחנו מדברים על הכנסות שמוגדרות כיגעה אישית, לרוב נהוג לדבר על משכורת חודשית (בין אם היא משולמת על ידי מעסיק במידה ומדובר בשכיר, ובין אם מדובר על חשבוניות שמוציא עצמאי), על ההכנסות מעסקים שונים שיש בבעלות האזרח, הפרשות של קרנות פנסיה וקצבאות המשולמות על ידי הקרן והכנסות מן הסוג הזה.

בהתאמה, כל אחד מסוגי ההכנסות האלו יחויב במס באופן אחר משום שמדובר על סוגים אחרים של הכנסות – שתרומתן למשק ולחברה שונים, וכפועל יוצא של זה יש צורך למסות אותן באופן אחר – שיתאם לכל הנתונים השונים האלו, שמשפיעים גם על כמות ההכנסה נטו שיוצאת לאזרח מן ההכנסות האלו.

 

על בסיס איזו הכנסה מחושבת מדרגת המס?

מס ההכנסה בישראל מחושב על בסיס הכנסה שנתית משוערת, כלומר, בהתאם להכנסות השונות שיש לאזרח, רשויות המס מעריכות מה תהיה ההכנסה השנתית של האזרח, ובהתאם ממסה אותו מידי חודש על ההכנסה שלו (ביחס להכנסה השנתית המשוערת).

כלומר, מדרגות המס מבוססות על תחשיבים של רשויות המס, אשר לרוב אינן תהיינה מדויקות במציאות, וכפועל יוצא של אלו נקבעת מדרגת המס.

כפי שניתן להבין, תחשיבים לא מדויקים, בייחוד בתקרות של מדרגת המס (בקו התפר שבין המדרגות השונות), יכולות להשפיע באופן משמעותי מאוד על כמות המס שנלקחת מן האזרח.

 

הדיוק של רשויות המס

באופן כללי, ככל שהתחשיבים של רשויות המס לא היו מדויקים – ניתן להגיש בקשה להחזר מס, בהתאם להכנסה הריאלית שהייתה בפועל לאזרח. חשוב לזכור שמדובר במכשיר חשוב מאוד שיכול להחזיר סכומי כסף גדולים מאוד, בייחוד במקרים שבהם נוצרה קפיצה במדרגות המס.

בנוסף, מדובר על ההכנסה של האדם לאחר כל הניכויים השונים והקיזוזים העומדים לאותו האדם לפי חוק (נקודות זיכוי במס ההכנסה הן עניין חשוב מאוד שכדאי לשים לב אליו).

כך למשל, אם מעוניינים למסות את ההכנסה של אדם מעסק, לא ימסו את היקף המחזור של העסק, אלא את הרווחים של העסק, בקיזוז ההוצאות השונות, זאת במטרה לוודא שכמות המס שנלקחת תואמת את הרווחים ולא רק את ההכנסה, משום שהם בפועל נמוכים הרבה יותר.

 

אחרי שהבנו את כל זה – מה הוא ההיקף של כל מדרגת מס

היקף מדרגות מס על יגעה אישית

מדרגות המס על יגעה אישית (עבודה שנעשתה על ידי האדם באופן ישיר, אך כדאי להסתכל באריכות על הרשימה המדויקת יותר של הכנסות שמוגדרות בפקודת מס ההכנסה בתור יגעה אישית), כאמור משתנות ממדרגות המס על יגעה שאינה אישית וחשוב לשים לב לפלג את כמות ההכנסה בהתאם לחלוקה זו.

בישראל ישנן 7 מדרגות מס, כאשר הנמוכה ביותר בהן, היא מדרגת עשרת האחוזים – כל הכנסה שנמוכה מ-6290 שקלים בחודש (חשוב לזכור: מדרגות המס מחושבות שנתית ולא חודשית, ראו למעלה) תמוסה רק בעשרה אחוזים. לעומתה, מדרגת המס הבאה היא ההכנסות עד 9,000 שקלים, אשר ימוסו ב14 אחוזי מס.

כך למשל, במידה ואדם מרוויח 6,000 מידי חודש, כמות המס שהוא ישלם היא כ-600 שקלים מידי חודש. לעומתו, חברו שמכניס, 6,500 שקל, ישלם כבר 910 שקלים למס ההכנסה. כפי שניתן להבין, מדובר על פערים גדולים בתשלומי מס ההכנסה מידי חודש – וחשוב להיות ערים לכך ולהשלכות של הקפיצה בין מדרגות המס. בעניין זה, יש לזכור שישנן נקודות זיכוי ממס שמגיעות לכל אזרח – והן מקטינות את אחוז התשלום (והן לא חושבו בדוגמאות אלו).

המדרגה הבאה היא מדרגת עשרים האחוזים, בה ימוסו כל מי שהכנסתו מגיעה לחמישה עשר אלף שקלים. לאחריה, אם ההכנסה מתעלה לעשרים אלף שקלים, כמות המס שתשולם היא כבר שלושים ואחת אחוזים.

במידה ומגיעים לארבעים אלף שקלים, ידובר על שלושים וחמישה אחוזים, כאשר עולים לחמישים אלף ארבעים ושבעה, וכל סכום הגבוה מאלו ימוסה בכחמישים אחוז מס.

חשוב לזכור שיש לחשב בדיוק את כמות המס באמצעות מחשבונים הייעודיים לכך.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון