החזר מס לנכי צה"ל

מדיניות רשויות המס בישראל מגלמת בתוכה את ערכיה הסוציאליים של מדינת ישראל, אשר שואפת להעניק הטבות וסיוע בדמות ניקוד מס בעבור אזרחים ותושבים בעלי מאפיינים ייחודיים אשר עונים להגדרותיה, כאשר כחלק מכך ניתן לכלול גם נכי צה"ל, כאשר לנוכח תרומתם חסרת התקדים לטובת מדינת ישראל זוכים להקלות אלו, כל הפרטים על החזר מס לנכי צה"ל במאמר הבא.

 

מנגד, בשל העובדה כי מדובר בהליך בירוקרטי סבוך ומסואב, רבים מן הזכאים אינם מצליחים לממש את זכויותיהם והטבותיהם, כאשר מדובר לעתים באלפי שקלים רבים אשר יורדים לטמיון בשל כך.

 

מהן נקודות מס?

נקודות מס הן אמצעי אשר דרכו מדינת ישראל מקטינה את גודל הכנסה אשר בגינה חייב אדם תשלומי מיסים שוטפים למדינה, בדגש על מס הכנסה. נקודות מס ניתנות לכלל האוכלוסייה בסכומים שונים אשר עולים ויורדים לנוכח נסיבות חייו של אותו אזרח החייב במס.

כיום גובה נקודת מס אחד הוא 216 ש"ח עבור כל חודש, כאשר באופן טבעי מתורגמת ההטבה לכדי 2,616 ש"ח בעבור שנה שלמה, כאשר לכל אורך שלבי החיים, כאשר אדם נישא ו/או נולדים לו ילדים, סכום נקודות המס אשר נזקפות לזכותו משתנה ובהתאם הסכום אשר הוא אינו מחויב בתשלום מס אודותיו.

 

חשוב להכיר!

לעומת זאת, נכי צה"ל אינם זכאים לקבלת נקודות מס נוספות כשלעצמן (פרט לנקודות אשר ניתנות להם מתוקף היותם נכים בדומה לבעלי נכות שלא מתוקף שירות צבאי), אלא למענק אשר נועד להקל על תשלום המס בעבורם, כאשר למעשה מדובר באותה גברת בשינוי אדרת, שכן התשלום מועבר באמצעי אחר אך בעבור אותה מטרה ובאמצעות הליך דומה.

לפיכך בעבור הסוגייה בה אנו עוסקים, בשל היותו של אדם נכה צה"ל, זכאי האחרון להקטנת הסכום שהוא מחויב בתשלום מיסים אשר נגזר מפאת רמת נכותו, כאשר בד בבד הוא זכאי לקבלת נקודות מס מתוקף היותו נכה עוד פרטים על החזר מס לנכי צה"ל בפסקה הבאה.

 

כיצד מוגדר נכה צה"ל?

כמו כן, על מנת שאדם יוכל לטעון לזכאות לנקודות זיכוי מס ולממש את ההטבה הנלווית להם, על האחרון קיימת החובה להוכיח ולקבל את הכרת המדינה בנכותו אשר נסובה לו כתוצאה משירותו הצבאי למען המדינה.

לכן, נכה צה"ל הוא אדם אשר נגרם לו נזק גופני ו/או נפשי כתוצאה משירותו בכוחות הביטחון הישראליים (כאשר המונח מורחב עד כדי שירותי הכבאות, שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל) אשר מונים את צה"ל, מוסד, שב"כ, או כל גורם אשר במסגרתו נפצע האדם מתוקף שירותו למען המדינה.

הוכחת המקרה

בנוסף לכך, על מנת לקבל את ההכרה המתבקשת בנכותו של אדם, עליו להוכיח כי קיים קשר ישיר ונסיבתי בין הפגיעה שנסובה לו לשירות עצמו. כלומר, חובת ההוכחה כי אכן הפגיעה שקיימת לו מקורה בשירותו הצבאי כאשר לנוכח ההבדלים הרבים שקיימים בעבור פגיעות שונות, מדובר בתחום אשר נע על סקאלה משתנה ובעלת אחוזי נכות שונים אשר משפיעים באופן ישיר על גובה נקודות הזכות בהקשר המס.

 

זכאות למענק החזר מס לנכי צה"ל

כמו כן, על מנת שאדם יוכל לקבל את ההכרה כנכה צה"ל למען הטבות מס, עליו לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים הנוגעים לנכותו:

  1. שיעור אחוזי נכות כתוצאה מליקוי בודד בסך 100% נכות או 90% נכות כתוצאה משילובם של מספר ליקויים ומפגעים אשר מקורם בשירותו הצבאי ו/או הביטחוני.
  2. משך הנכות – קיומה של נכות למשך זמן אשר הינו קבוע או שעלה על תקופה של 18 חודשים כתוצאה מאותה פגיעה בטחונית.
החזר מס לנכי צה''ל
החזר מס לנכי צה"ל

גובה הסיוע בדמות מענק לתשלום מס הכנסה בעבור נכי צה"ל

בנוסף לכך, משאדם הוכר כנכה צה"ל הוא זכאי למענק השתתפות במס הכנסה מטעם משרד הביטחון כתלות באחוזי הנכות שנפסקו לטובתו. כלומר, לנוכח הוראת אגף שיקום נכים במשרד הביטחון 80.01 נקבע כי גובה הסיוע השנתי אשר ניתן לנכים יקבע לאור אחוזי הנכות, כאשר המענק יינתן לנוכח זכאות אשר הינה כדלקמן:

  1. נכי צה"ל בעלי נכות באחוזון בין 19% – 89%
  2. נכי צה"ל בעלי נכות באחוזון בין 90% – 99% כתוצאה מלקות אחת
  3. נכי צה"ל שהועסקו 3 חודשים בשנת המס אשר בגינה הם מבקשים את המענק

כמו כן, במידה ואדם זכאי לקבלת פטור גורף מתשלום מס הכנסה הוא אינו זכאי לקבלת המענק, אשר משולם לנכי צה"ל כל שנה בחודש ינואר בעבור השנה הקודמת. כלומר, בינואר 2021 יינתן המענק בעבור תשלומי המס לשנת המס 2020.

 

גובה הסיוע הכספי

בהתאם, מכיוון שלנוכח הגדרת הנכות של אותו אדם ייקבע גובה הסיוע הכספי לו הוא זכאי, כאשר מדובר בטווח הנע לנוכח 3 דרגות נכות אשר משתנות במידה רבה זו מזו.

כלומר, נכי דרגה 1 אשר מלווה להם אחוזון נכות שבין 19% – 24% זכאים לקבלת 244 ש"ח, כאשר אילו מדובר בנכה דרגה 2, כאשר דרגת נכותו הינה 25% -49% אזי שגובה המענק שיקבל עולה לכדי 1,234 ש"ח. לעומת זאת, אילו מדובר בנכות דרגה 3, אילו אחוז הנכות הינו בין 50% – 89% גובה המענק יעמוד על 2,335 ש"ח, כאשר סכום המענק נותר זהה גם בעבור נכים בשיעור שעולה על 50%, בין אם כתוצאה מכמה אלמנטים ובין אם כתוצאה מפגיעה אחת או מצטברת.

 

שינוי באופן חלוקת המענק

לעומת זאת, אף על פי כי אין עוררין כי לנכי צה"ל קיימת הזכות לקבלת סיוע כלכלי בדמות הקטנת גובה הסכום אשר הם מוכרחים לשלם לטובת מס הכנסה, לאחרונה השתנתה מדיניות גילום הזכות כאשר אם בעבר זכות זו והמענק הנלווה לה היה ניתן באופן אוטומטי כעת על הזכאים להגיש בקשה רשמית בעבורו.

 

עידוד נכי צה"ל

הסיבה לשינוי זה הוא רצונו של המחוקק לעודד נכי צה"ל להשתלב בשוק התעסוקה וליטול בו חלק פעיל כאשר הענקת המענק באופן אוטומטי היוותה תמריץ שלילי להשתלבות שכזו, כאשר ניתנה הבטחת הכנסה קבועה מבלי כל תלות בקיום משלח יד מצד הנכה.

כמו כן, כעת מפאת העובדה כי המענק אינו ניתן באופן אוטומטי גדלה החשיבות של ווידוא הזכאות לו שכן כניסתו מדי שנה פסקה ומבלי הודעה בהקשר לכך, כאשר כתוצאה מכך נכים רבים מאבדים את זכאותם ולעתים מבלי ידיעתם כליל כי המענק אשר היו זכאים לו בעבר אינו ניתן להם עוד.

 

כיצד ניתן לממש את הזכאות של החזר מס לנכי צה"ל?

לפיכך, על מנת לאפשר לזכאים לקבלת החזר מס לנכי צה"ל בעבור נכות שמקורה בצבא, על הזכאים להגיש טופס 106 על מנת להוכיח כי הינם אכן זכאיים לקבלת המענק, כאשר המענק עומד בעינו הן עבור עצמאיים והן עבור שכירים, אך ללא הגשת הטופס הנ"ל לא יועבר לחשבון הבנק של בעל הנכות.

 

הגשת הבקשה

כמו כן, את הבקשה יש להגיש בצירוף לאישורי תשלום מס הכנסה שוטפים עבור שנת המס אשר בגינה מוגשת תביעה לקבלת המענק באתר אגף השיקום. כאשר הוכחת תשלומי המס בצירוף לתלושי השכר אשר מהווים עדות לעצם היותו של הנכה מועסק ועובד כדרך קבע מהווים אסמכתה מספקת לקבלת המענק.

זאת ועוד, כי משנשלחה התביעה הרלוונטית, מומלץ לבעל התביעה לוודא עם נציגי משרד הביטחון כי אכן התביעה התקבלה ונקלטה במערכת, שכן לעתים בשל קשיים בירוקרטיים עלולות בקשות רבות להתעכב הרבה מעבר למשך הזמן הרצוי כאשר עיכוב זה מעכב באופן טבעי גם את קבלת הסיוע לנכים עצמם.

 

לסיכום – החזר מס בעבור נכי צה"ל

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, נכי צה"ל זכאיים לקבלת סיוע כספי אשר מתגלם בהפחתת הסכום שבגינו מדווחים אותם אזרחים בתשלום מס הכנסה, כאשר גובה הסיוע משתנה לנוכח רמת נכותם ובהתאם להיותם עובדים או לא.

כמו כן, מפאת העובדה כי בעבר מענק זה ניתן באופן גורף ושאינו מצריך ווידוא חוזר ונשנה מצד הנכים בעוד שכיום יש לחדשו מדי שנה, עלולים נכים רבים לפספס את מימוש זכותם כאשר מדובר בהפסד אלפי שקלים רבים אשר נכים רבים זקוקים להם למען קיום אורח חייהם החדש והמורכב יותר.

לפיכך, מומלץ במידה רבה לקיים היוועצות עם גורמי מקצוע אשר הינם בקיאים ומודעים לכלל החידודים והתקנות אשר בעת קיומן זכאי אדם לקבלת החזר מס לנכי צה"ל, כמו גם מכיוון שעיסוק זה עלול להיות מתיש ובירוקרטי במיוחד, כאשר היעזרות בגורם חיצוני צפויה במידה רבה להקל על צליחתו וביצועו בהקדם האפשרי ובאופן יעיל וכירורגי.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון